PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNO-GEODEZYJNE

 

GEOPROJEKT-ŚLĄSK Sp. z o.o.

GEOLOGIA INŻYNIERSKA |  GEOTECHNIKA | HYDROGOEOLOGIA  

|OCHRONA ŚRODOWISKA OBSZARY GÓRNICZE

Sekretariat

 

+48 32 258 49 80,     +48 32 258 52 92

sekretariat@geoprojekt.katowice.pl

geoprojekt.pgg@gmail.com

mgr inż. Ewa Duraj    +48 662 043 025

mgr inż. Agata Lach  +48 604 938 739

  

 

mgr inż. Leszek Libera

Hydrogeolog, Geolog

+48 606 252 919

Adres Siedziby

ul. Sokolska 46, 40-124 Katowice