top of page

PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNO-GEODEZYJNE
 
GEOPROJEKT-ŚLĄSK Sp. z o.o.

GEOLOGIA INŻYNIERSKA |  GEOTECHNIKA | HYDROGOEOLOGIA  

|OCHRONA ŚRODOWISKA OBSZARY GÓRNICZE

Sekretariat

 

+48 32 258 49 80

biuro@geoprojekt.katowice.pl

mgr inż. Ewa Duraj    +48 662 043 025

mgr inż. Agata Lach  +48 604 938 739

 

Adres Siedziby

ul. Sokolska 46, 40-124 Katowice

bottom of page